همایش مشتق و کاربردمشتق استاد چراغی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
ارسال تکالیف به استاد
آزمون
نظرات

 

 

همایش مشتق و کاربرد مشتق

استاد رضا چراغی

ویژه دانش آموزان دوازدهم

سه شنبه نهم اردیبهشت ماه ۹۹

۱۵ الی ۱۸

مشاهده آفلاین همایش کاربرد مشتق
مشاهده آفلاین همایش کاربرد مشتق
ورود به کلاس

دانلود جزوه کاربرد مشتق
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین همایش مشتق
مشاهده آفلاین همایش مشتق
ورود به کلاس

دانلود جزوه مشتق
ورود به کلاس