همایش درک مطلب زبان انگلیسی استاد شهرام نجفی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
ارسال تکالیف به استاد
آزمون
نظرات

بخش دوم همایش درک مطلب (Reading) کنکور

استاد شهرام نجفی

ویژه دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم

چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۹۹

ساعت ۲۰

تیزر همایش
مشاهده آنلاین همایش - هفته اول
مشاهده آفلاین همایش درک مطلب- هفته اول
ورود به کلاس

دانلود جزوه درک مطلب
ورود به کلاس

مشاهده آنلاین همایش - هفته دوم
مشاهده آفلاین همایش - هفته دوم
ورود به کلاس