آزمون جمع بندی نیم سال اول تحصیلی

آزمون جمع بندی نیم سال اول تحصیلی

 آزمون جمع بندی نیم سال اول تحصیلی

ویژه دانش آموزان دهم، یازدهم و کنکوری

تجربی، ریاضی، انسانی

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۸ آذرماه

بودجه بندی آزمون: مطالب ترم اول تمامی دروس

شماره تلفن های ثبت نام:
۰۹۳۸۰۴۱۴۰۰۳
۰۹۳۰۱۱۶۳۹۲۱
۰۵۱۳۸۴۷۴۷۴۹

مدیر

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: