آزمون ابتدای هفته ششم فیزیک استاد رحمانی ۱ خرداد ماه

آزمون شما دارای نمره 100 می باشد و شما بایستی به تمامی سوالات تک به تک پاسخ دهید و هر کدام از سوالات را که پاسخ ندهید نمره منفی در برخواهد داشت.